Chào mừng đến với CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO SKY

  • Số 28 lô 2, ngõ 67 Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • 0243 2018 233

  • skyvn.edu@gmail.com

Danh sách các trường tại Nhật Bản

Danh sách các trường tại Nhật Bản

KHU VỰC TOKYO
STTTên TrườngHọc Phí ¥Website
1Trường Nhật Ngữ JOTO660.000¥/nămhttp://www.joto.ac.jp/ja/
2Học Viện Quốc tế SHINJUKU594.000¥/nămhttp://www.kohgakusha.com/ija-shinjuku/
3Học Viện Nhật Ngữ KYORITSU690.000¥/nămhttp://www.kyoritsu.ac.jp/
4Trường Ngoại Ngữ SHISUTEMU TOYOGAIGO624.000¥/nămhttp://www.systemtoyo.com/japanese/
5Trường Nhật Ngữ
TOKYO SHIGENAKADEMI
760.00¥/nămhttp://www.tokyoshigen-ac.com/
6Trường Nhật Ngữ
HOTSUMA INTANASHIONNARU
780.000¥/nămhttp://hotsuma-group.com/new/
7Trường Nhật ngữ TOKYO HIRATA583,000 ¥/nămhttps://hirata-jls.com/
8Trường Kinh doanh Quốc tế ISB560,000 ¥/nămhttps://www.isb.ac.jp/
9Trường Nhật Ngữ SENDAGAYA690,000 ¥/nămhttps://www.jp-sjs.ac.jp/
10Trường Nhật Ngữ AN LANGUAGE SCHOOL557,680 ¥/nămhttp://anschool.net/vn/
KHU VỰC OSAKA
STTTÊN TRƯỜNGHỌC PHÍWEBSITE
1Trường Đại Học Nhật Ngữ UMIKAZE789.000¥/nămhttp://asia-house.net/concept.html
2Học Viện Quốc Tế WANPABASU600.000¥/nămhttp://www.one-purpose.co.jp/
3Học Viện Nhật Ngữ BASIC530.000¥/nămhttp://www.sankyo-mfg.co.jp/basic/
4Học Viện Quốc Tế MIRAI720.000¥/nămhttp://www.i-f-a.com/
5Trường Cao Đẳng Nhật Ngữ OSAKA600,000 ¥/nămhttp://osaka-jls.net/
6Học Viện Nhật Ngữ Kinh Doanh và Du Lịch
OSAKA
620,000¥/nămhttp://www.nitigo.jp/
7Học viện Nhật ngữ ELHE720,000 ¥/nămhttps://jls.ehle.ac.jp/
KHU VỰC KYUSHYU
STTTên trườngĐịa điểmHọc phí 
1Học viện Nhật ngữ sakuraFukuoka600,000¥https://www.j-sakura.net/
2Học viện ngôn ngữ quốc tế FujiFukuoka600,000¥http://fuji-ac.jp/index.html
3Học viện ngôn ngữ quốc tế JilaFukuoka620,000¥https://j-ila.com/vi/
4Học viện ngôn ngữ quốc tế FukuokaFukuoka620,000¥https://www.f-i-a.jp/
5Học viện Nhật ngữ NAGASAKINagasaki650,000¥http://nagasaki-mg.com/
6Học viện Nhật ngữ JSLOkinawa600,000¥http://www.jslnippon.jp/
7Học viện SAELUOkinawa790,000¥http://www.saelu.net/jp/
8Học viện văn hoá - ngôn ngữ TOYOOkinawa600,000¥https://japanese.toyo-alcc.com/

 

KHU VỰC KYOTO
TrườngĐịa điểmPhíWebsite
Trường Nhật Ngữ Kyoto MinsaiKyoto600.000¥http://www.kyotominsai.co.jp
Trường Nhật Ngữ Nihongo Kyoto600.000¥https://nihongo-center.com
Center
Trường nhật ngữ Văn hóa KyotoKyoto660.000¥http://www.kicl.ac.jp
Học viện quốc tế Kyoto ReigakuKyoto620.000¥http://reigaku.jp
Học viện Ngôn ngữ quốc tế Nhật BảnKyoto620.000¥https://j-ila.com

 

KHU VỰC KOBE
Tên TrườngĐịa điểmHọc phíWebsite
Học viện quốc tế SHUMEI KOBEKOBE616.000¥https://www.nisshinkyo.org/search/college.php?id=358
Học viện KIJGOKOBE600.000¥https://www.kij123.com/
Học viện Nhật Ngữ KASUGA KOBE718.000¥http://www.kasuga-kobe.jp/
Học viện Kobe WorldKOBE744.000¥http://khakideer1.sakura.ne.jp

 

KHU VỰC GIFU
Tên TrườngĐịa điểmHọc PhíWebsite
Trường quốc tế HOTSUMAGIFU820.000¥http://hotsuma-group.com/new/

Trường chuyên môn TOBUCOGIFU704.000¥http://tobuco.ac.jp/

 

KHU VỰC AICHI
STTTên TrườngHọc PhíWebsite
1Học Viện Quốc Tế AICHI620.000¥/nămhttp://www.aiaso.gr.jp/
2Trường Quốc Tế KOUBUN680.000¥/nămhttp://www.koubun-int.jp/
3Trường Nhật Ngữ OKAZAKI660.000¥/nămhttp://www.okazaki-japanese.com/
4Trường Nhật Ngữ TOYOHASHI660.000¥/nămhttp://www.toyohashi-japanese.com/
5Học Viện AICHI KOTONOHA780.000¥/nămhttp://www.kotonoha-jp.com/

 

Language »